هاست ویندوز – ایران

  • 17
    آوریل

هاست ویندوز – ایران

shared_iran-win

نام سرویس IR100 IR1000 IR5000 +IR
میزان فضای وب ۱۰۰ MB ۱ GB ۵ GB ۲۰ GB
ترافیک ماهیانه ۱ GB ۱۰ GB ۲۰ GB ۴۰ GB
دیتابیس SQLServer ۲ ۵ ۸ ۲۰
قیمت سه ماهه ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت سالیانه ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
سفارش خرید خرید خرید خرید
امکانات مشترک سرویس ها
WebsitePanel بله
Unlimited Subdomains بله
Unlimited Websites بله
Unlimited FTP Accounts بله
Custom Error Pages بله
Web-based File Manager بله
Password Protected Folder بله
Website Backup بله
امکانات برنامه نویسی
PHP5, ASP 3.0 بله
ASP.NET 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 بله
ASP.NET MVC 2.0, ASP.NET MVC 3.0, ASP.NET MVC 4.0 بله
ASP.NET AJAX, Silverlight Support بله
ASP.NET Full Trust Mode بله
IIS URL Rewrite Module بله
ASP Email, ASP Upload, ASP Jpeg بله
CGI, Perl, SSI بله
امکانات ایمیل
MailEnable بله
Email Accounts بله
Auto Forwarder, Auto Responder بله
World-class Webmail بله
Robust Antispam & Antivirus بله
مشخصات سرور
Windows 2008 R2 – IIS 7.5 بله
Core 2Quad 8400 بله
۸ GB RAM بله
دیتاسنتر سروش رسانه بله
سرویس های اختیاری
Dedicated IP Address ۸۰,۰۰۰ ریال/ماهیانه
Addon Domain ۲۰۰,۰۰۰ ریال/سالیانه
Parked Domain ۴۰,۰۰۰ ریال/سالیانه

Comments are closed.