شماره حساب های گروه انفورماتیک آتریسا

شماره حساب های گروه به شرح ذیل میباشد، لطفا پس از انجام انقال وجه از طریق خودپردازهای بانکها، اینترنت بانک در اسرع زمان نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت خود از صفحه ثبت اطلاعات پرداخت به اطلاع ما برسانید. و یا اگر از قسمت پرداخت آنلاین استفاده می نمایید، در قسمت "بابت" اطلاعات کامل خود و علت پرداخت را حتما شرح دهید و مشخصات خواسته شده را به صورت کامل و دقیق تکمیل فرمایید.

 

نام بانک شماره حساب شماره کارت
ملی ۰۳۱۷۴۴۶۰۳۳۰۰۵ ۶۰۳۷-۹۹۷۱-۲۱۳۱-۳۴۰۸
به نام آقای مجید بوربور شیرازی می‌باشد


پرداخت آنلاین با استفاده از درگاه بانک ملت