هاست لینوکس – خارج از کشور

  • 5
    مارس

هاست لینوکس – خارج از کشور

نام سرویس A-10m A-25m A-50m
میزان فضا ۱۰ MB ۲۵ MB ۵۰ MB
پهنای باند ۱ GB

نامحدود

۳ GB

نامحدود

۵ GB

نامحدود

نوع سرور معمولی
سفارش آنلاین ماهیانه
سفارش آنلاین سالیانه ۳۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ۷۰,۰۰۰ ریال
سفارش خرید خرید خرید
نام سرویس A-100m A-250m A-500m A-1000m * Pro1 * Pro2
میزان فضا ۱۰۰ MB ۲۰۰ MB ۵۰۰ MB ۱ GB ۵۰۰ MB ۱ GB
پهنای باند ۱۰ GB

نامحدود

۲۰ GB

نامحدود

۵۰ GB

نامحدود

۷۵ GB

نامحدود

نامحدود
نوع سرور

 

 

 

 

 

پرسرعت قدرتمند
سفارش آنلاین ماهیانه ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
سفارش آنلاین سالیانه ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال ۵۲۰,۰۰۰ ریال ۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید

* این سرویس‌ها برروی سرور‌های قدرتمند ما قرارگرفته اند و به منظور ارائه به شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار گرفته‌اند.

نوع سرور معمولی

 

 

 

 

(A-10 تا A-50)

پرسرعت

 

 

 

 

(A-100 تا A-1000)

قدرتمند

 

 

 

 

(Pro1 & Pro2)

اکانت ایمیل نامحدود! نامحدود! نامحدود!
اکانت FTP نامحدود! نامحدود! نامحدود!
ساب دومین نامحدود! نامحدود! نامحدود!
PHP 5 بله بله بله
Ruby on Rails بله
MySQL 5.x نامحدود! نامحدود! نامحدود!
JSP/Tomcat
Addon Domain بلی بلی خیر
Park Domain بلی بلی نامحدود!

* هر Park Domain به قیمت سالیانه ۴۰,۰۰۰ ریال و هر Addon Domain به قیمت سالیانه ۲۰۰,۰۰۰ ریال ارائه میشود.

Comments are closed.