Tag Archive: راه اندازی voip

  • 17
    آوریل

خدمات‌ تلفن بر بستر شبکه (VOIP)

راه اندازی و پشتیبانی مرکزهای تلفن (VOIP) Voice Over Internet Protocol امکان انتقال صدا بر روی شبکه های کامپیوتری را فراهم میکند. این سیستمها نسبت به سیستمهای سنتی دارای مزایای بسیار زیادی میباشند که از جمله آنها میتوان به موارد...