گروه انفورماتیک آتریسا هیچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صریح آن در اختیار دیگران نخواهد گذاشت. وب سایت رسمی گروه انفورماتیک آتریسا (atrisa.net) با استفاده از فرمها، اطلاعات تماس کاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الکترونیک و …) را دریافت و برای سفارشات، درخواستها، خدمات پس از فروش و دریافت نظرات و پیشنهادات درباره محصولات و خدمات از آنها استفاده می نماید. سیستم یکپارچه گروه انفورماتیک آتریسا برای هر کاربر یک حساب کاربری ایجاد می کند. در صورتیکه سفارش شما توسط کارتهای اعتباری بین المللی انجام گیرد، اطلاعات کارت از قبیل شماره کارت و تاریخ انقضاء و … نیز در بانک اطلاعاتی گروه انفورماتیک آتریسا نگهداری می شود. در صورت تماس جهت استفاده از خدمات پس از فروش و پشتیبانی، یک پروفایل داخلی از خدمات ارائه شده تشکیل می گردد. از اطلاعات شما تنها در هنگامی استفاده خواهد شد که لازم است تغییر و تحولاتی در محصولات و خدمات محصول و یا خدمات جدید گروه انفورماتیک آتریسا و شرایط ویژه ای که ممکن است برای شما قابل توجه باشد به اطلاعتان برسد. در صورتیکه ترجیح می دهید این اطلاعات را دریافت نکنید، میبایست به بخش “ویرایش پروفایل” خود در کنترل پنل اعضاء در وب سایت گروه انفورماتیک آتریسا مراجعه و نسبت به حذف گزینه ارسال این اطلاعات اقدام نمائید.

ممکن است گروه انفورماتیک آتریسا از شرکتهای تبلیغاتی بمنظور پخش آگهی استفاده نماید. این شرکتها ممکن است از Cookieها، ActionTag ها (که به عنوان Single PixelGif یا WebBeacon نیز شناخته می شوند) برای سنجش میزان تاثیر آگهی ها استفاده نمایند. تمامی اطلاعاتی که بوسیله این شرکتها از طریق Cookie یا ActionTag جمع آوری می شوند ناشناخته هستند و گروه انفورماتیک آتریسا مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

گروه انفورماتیک آتریسا اطلاعات جمع آوری شده درباره مشتریان را با استفاده از سیستم گزارش آمار وب سایت دریافت و در جهت پیش برد و توسعه خدمات و محصولات، آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین از طریق اطلاعات مشتریان، آماری جمع آوری می شود که گروه انفورماتیک آتریسا را در بهبود روند توسعه خدمات و محصولات یاری می رساند. این بخش به اطلاعات شخصی قابل شناسایی مربوط نمی شود، مگر مواردی که جهت جلوگیری از سوء استفاده و یا ایجاد اختلال در سیستم گروه انفورماتیک آتریسا الزامیست.

وب سایت گروه انفورماتیک آتریسا همچنین دارای برخی لینکها به دیگر سایتهاست، بدیهی است گروه انفورماتیک آتریسا مسئولیتی درقبال محتوا یا شرایط حفظ اطلاعات مشتری در این سایتها ندارد.

امنیت وب سایت گروه انفورماتیک آتریسا دارای سطح مناسبی از کنترل برای جلوگیری از سوء استفاده، ازدست رفتن و یا جابجایی اطلاعات می باشد.

گروه انفورماتیک آتریسا روشهای زیر را برای تغییر و اعلام اطلاعات مشتری فراهم آورده است

·     از طریق حساب کاربر

·     ارسال پست الکترونیک به  info@atrisa.net

·     تماس با بخش پشتیبانی:  ۴۹۲۲ ۲۲۶۳ (۰۲۱)۹۸+

در هر یک از روشهای فوق دریافت تائیدیه از پست الکترونیک فعلی در حساب مشتری برای اعمال تغییرات الزامی است، در شرایطی که به هر دلیل امکان دسترسی به پست الکترونیک حساب مشتری برای وی وجود نداشته باشد، گروه انفورماتیک آتریسا تنها با دریافت اصل فاکتور، قرارداد و در مواقعی خاص با دریافت سندی (مانند اصل فیش واریزی مربوط به خرید محصول یا خدمات مورد نظر) که به نحوی اثبات مالکیت برای مشتری نماید، اقدام به تغییر اطلاعات حساب مشتری می نماید.

ارسال پست الکترونیک

گروه انفورماتیک آتریسا برای تماس با شما جهت تایید دریافت سفارشات و ارسال اطلاعات در خواستی شما از پست الکترونیک استفاده می کند، همچنین در قسمت اطلاعات تماس روشهایی برای ارتباط با گروه انفورماتیک آتریسا تعیین شده که ازطریق هر یک از آنها نیز می توانید با بخش مورد نظر خود در گروه انفورماتیک آتریسا ارتباط برقرار نمائید. برخی اطلاعات ارسالی توسط شما ممکن است پس از مرور زمان از بایگانی بانک اطلاعاتی حذف شود. درهر صورت این اطلاعات تنها با اجازه صریح شما در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت. همانگونه که در بندهای قبلی این رویه اشاره شد، اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت، مگر در مواردیکه شخص ثالثی در پردازش و حفظ اطلاعات شما دخیل بوده و یا مورد درخواست مراجع قضائی واقع شود، چرا که این امر برای انطباق با قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و بین الملل بر روند نظارت بر وب سایت گروه انفورماتیک آتریسا ضروری می باشد. همچنین ممکن است در موارد معدودی گروه انفورماتیک آتریسا نیاز داشته باشد تا اطلاعات شما را دراختیار شرکای خود قرار دهد.

تغییر در قوانین حفظ اطلاعات

در صورتیکه تغییراتی در شرایط حفظ اطلاعات مشتریان گروه انفورماتیک آتریسا یا دیگر موارد حفظ اطلاعات ایجاد شود ، حداقل سی روز پیش از اجرای آن، توسط پست الکترونیک به شما اعلام و این تغییرات به توافقنامه ها نیز منتقل خواهدشد. تغییرات جزیی بلافاصله به این رویه اعمال و بر روی وب سایت گروه انفورماتیک آتریسا قابل مشاهده خواهد بود.

حذف اشتراک از گروه انفورماتیک آتریسا

در صورت ابطال اشتراک گروه انفورماتیک آتریسا (چه داوطلبانه و چه غیر داوطلبانه) کلیه اطلاعات شخص شما در حالت”غیر فعال شده” در بانک اطلاعاتی مربوطه گروه انفورماتیک آتریسا قرار خواهند گرفت. بدیهی است غیرفعال سازی اشتراک شما به معنی حذف تمامی اطلاعات شخصی قابل شناسایی شما از بانک اطلاعاتی گروه انفورماتیک آتریسا نمی باشد. گروه انفورماتیک آتریسا اطلاعات شخصی قابل شناسایی شما را جهت حل مسائل حقوقی یا اجرای توافقنامه (در صورت لزوم) نگه داشته و یا استفاده خواهد کرد.

رویه حفاظت ثبت دامنه

Open SRS Master Contract:
Exhibit A: http://resellers.tucows.com/contracts/tld/exhibita

Open SRS Master Contract:
ICANN Policy: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm