بسته پیشنهادی سرویس پیام کوتاه

بسته ی اقتصادی بسته ی برنامه نویسان بسته ی سازمانی * خط ۱۴ رقمی رند (دائمی) * خط ۱۴ رقمی رند (دائمی) * خط ۱۰ رقمی رند اختصاصی (دائمی) * پنل اختصاصی * ارائه API * پنل اختصاصی (حرفه ای)…