هاست ویندوز – ایران

نام سرویس IR100 IR1000 IR5000 +IR میزان فضای وب ۱۰۰ MB ۱ GB ۵ GB ۲۰ GB ترافیک ماهیانه ۱ GB ۱۰ GB ۲۰ GB ۴۰ GB دیتابیس SQLServer ۲ ۵ ۸ ۲۰ قیمت سه ماهه ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰…

هاست ویندوز – خارج کشور

نام پلن پلان شماره۱ پلان شماره ۲ پلان شماره ۳ پلان ۴ پلان شماره ۵ پلان شماره ۶ میزان فضا ۵۰ MB ۱۰۰ MB ۵۰۰ MB ۱گیگابایتی نامحدود! نامحدود! پهنای باند ( گیگابایت / ماه ) ۱ ۵ ۲۰ ۲۰ نامحدود! نامحدود…