نمایندگی حجمی سرور مجازی

نام پلن VR-mini VR1 VR2 VR3 VR4 میزان فضا ۳۵ GB ۱۲۵ GB ۲۵۰ GB ۳۷۵ GB ۷۵۰ GB * پهنای باند برای فروش نامحدود! نامحدود! نامحدود! نامحدود! نامحدود! تعداد VPS و تعداد IP ۳ ۵ ۱۰ ۲۰ ۳۰ RAM…