هاست ویندوز – خارج کشور

نام پلن پلان شماره۱ پلان شماره ۲ پلان شماره ۳ پلان ۴ پلان شماره ۵ پلان شماره ۶ میزان فضا ۵۰ MB ۱۰۰ MB ۵۰۰ MB ۱گیگابایتی نامحدود! نامحدود! پهنای باند ( گیگابایت / ماه ) ۱ ۵ ۲۰ ۲۰ نامحدود! نامحدود…