طراحی و پیاده سازی زیرساخت مجازی سازی

مجازی سازی مجازی سازی امکان داشتن چندین سرور بر روی یک سخت افزار واحد را فراهم میکند و میتواند مزایای زیادی را داشته باشد از جمله: امکان داشتن سیستمهای عامل مختلف بر روی یک سخت افزار واحد کاهش هزینه ها…