قوانین ثبت و انتقال دامنه

تعاریف دامنه به طور خیلی خلاصه عرض می کنیم که نام سایت یا به اصطلاح دامین ( Domain ) سایت از دو بخش اساسی تشکیل شده است یکی نام انتخابی و دیگری نوع حوزه مربوط به آن نام ، مثل…