بسته ی اقتصادی بسته ی برنامه نویسان بسته ی سازمانی
* خط ۱۴ رقمی رند (دائمی) * خط ۱۴ رقمی رند (دائمی) * خط ۱۰ رقمی رند اختصاصی (دائمی)
* پنل اختصاصی * ارائه API * پنل اختصاصی (حرفه ای)
* اعتبار اولیه ۱۰۰ پیامک فارسی * اعتبار اولیه ۱۰۰ پیامک فارسی * اعتبار اولیه ۱۰۰۰ پیامک فارسی
۷۵۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال
خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • خط و پنل به صورت دائمی می باشد و شما جهت ارسال پیامک کافیست فقط اعتبار SMS خریداری نمایید.
  • امکان سرویس با ویژگیهای درخواستی امکان پذیر است.
  • فعال کردن سرویس با خطوط کوتاهتر (مثلا ۶ رقمی) امکان پذیر است.
  • به مبالغ فوق ۶% بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
بسته پیشنهادی سرویس پیام کوتاه