دامنه ها باید با نام شما ثبت گردد و کنترل پنل کامل هم در اختیار شما قرار بگیرد. این حق شماست!

لطفا قبل از ثبت دامنه قوانین ثبت دامنه را مطالعه فرمایید.

*** تا اطلاع رسانی اینده انتقال دامنه‌های .com به سرویس دهنده‌های ما با ۱۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف انجام می‌شود.

نوع ثبت ثبت یکساله تمدید انتقال
.com ۴۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
.net ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
org. ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
info. ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
.tv ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
.co ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
.us ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
.me ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
ir. ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰

infoتمامی هزینه‌ها به ریال محاسبه شده‌اند.

infoامکان ارائه کنترل پنل Directi برای دامنه‌های جهانی وجود دارد (به درخواست مشتری)

infoمالکیت دامنه‌ها ۱۰۰% از آن مشتری خواهد بود.

infoدامنه‌های ملی فقط به نام مشتری ثبت خواهد شد و در صورت درخواست این نوع دامنه‌ها مشخصات لازم برای ارائه به NIC دریافت خواهد شد.

infoدرصورت درخواست مشتری باری صدور فاکتور رسمی، به مبالغ فوق ۸% افزوده خواهد شد.

                       قوانین ثبت دامنه‌های خاص (سایر کشورها)