دامنه ها باید با نام شما ثبت گردد و کنترل پنل کامل هم در اختیار شما قرار بگیرد. این حق شماست!

لطفا قبل از ثبت دامنه قوانین ثبت دامنه را مطالعه فرمایید.

*** تا اطلاع رسانی اینده انتقال دامنه‌های .com به سرویس دهنده‌های ما با ۱۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف انجام می‌شود.

نوع ثبت ثبت یکساله تمدید انتقال
.com ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
.net ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
org. ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
info. ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
.tv ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
.co ۹۵۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰
.us ۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
.me ۵۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰
ir. ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
     

 تمامی هزینه‌ها به ریال محاسبه شده‌اند.

 امکان ارائه کنترل پنل Directi برای دامنه‌های جهانی وجود دارد (به درخواست مشتری)

 مالکیت دامنه‌ها ۱۰۰% از آن مشتری خواهد بود.

 دامنه‌های ملی فقط به نام مشتری ثبت خواهد شد و در صورت درخواست این نوع دامنه‌ها مشخصات لازم برای ارائه به NIC دریافت خواهد شد.

 درصورت درخواست مشتری باری صدور فاکتور رسمی، به مبالغ فوق ۸% افزوده خواهد شد.

لیست قیمت دامنه ها