نوع ثبت ثبت یکساله تمدید انتقال
.com ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
.net ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
org. ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
info. ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
.tv ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
.co ۹۵۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰
.us ۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
.me ۵۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰
ir. ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

تمامی هزینه‌ها به ریال محاسبه شده‌اند.

لطفا قبل از ثبت دامنه قوانین ثبت دامنه را مطالعه فرمایید.

 دامنه‌های ملی فقط به نام مشتری ثبت خواهد شد.

 درصورت درخواست مشتری برای صدور فاکتور رسمی، به مبالغ فوق ۲۰% افزوده خواهد شد.

لیست قیمت دامنه ها