شماره حساب های گروه به شرح ذیل میباشد، لطفا پس از انجام انقال وجه از طریق خودپردازهای بانکها، اینترنت بانک در اسرع زمان نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت خود از صفحه ثبت اطلاعات پرداخت به اطلاع ما برسانید. و یا اگر از قسمت پرداخت آنلاین استفاده می نمایید، در قسمت “بابت” اطلاعات کامل خود و علت پرداخت را حتما شرح دهید و مشخصات خواسته شده را به صورت کامل و دقیق تکمیل فرمایید.

 

ردیف نام بانک شماره حساب شماره کارت
۱ سامان ۸۱۲-۲۴-۱۷۱۶۰۱۰-۱ ۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۳۲۰-۸۴۷۴
۲ اقتصاد نوین ۱۷۴-۸۰۰-۵۰۳۲۵۴۸-۲ ۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۸۰-۸۶۴۳
۳ پاسارگاد ۴۰۳-۸۰۰۰-۱۱۷۹۶۸۴۲-۱ ۵۰۲۲-۲۹۱۰-۳۴۵۷-۱۱۱۵
۴ انصار ۱۶۲۷-۸۰۲-۷۳۷۱۳۹۶-۱ ۶۲۷۳-۸۱۱۰-۱۶۶۷-۴۹۶۹
۵ ملت ۳۳۹۸۴۹۷۹/۸۲ ۶۱۰۴-۳۳۷۹-۴۴۶۰-۷۵۷۹
۶ ملی ۰۳۱۷۴۴۶۰۳۳۰۰۵ ۶۰۳۷-۹۹۷۱-۲۱۳۱-۳۴۰۸
۷ صادرات ۰۱۰۵۰۴۹۱۸۸۰۰۴ ۶۰۳۷-۶۹۱۷-۷۲۵۴-۹۱۶۸
۸ مسکن *** ۶۲۸۰-۲۳۱۴-۶۳۸۳-۳۹۸۷
تمامی سپرده‌ها به نام آقای مجید بوربور شیرازی می‌باشد


پرداخت آنلاین با استفاده از درگاه بانک ملت